امروز : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
139
بازدید دیروز :
108
بازدید کل :
139278
تبلیغات
لیست انجمن های علمی ایران

 

لیست انجمن های علمی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران http://www.ipsa.ir

 
انجمن ارزيابي محيط زيست ايرانhttp://www.iraneia.ir/
 
انجمن اقتصاد انرژی ایرانhttp://www.iraee.org/
 
انجمن اقلیم شناسی ایرانhttp://www.asi.org.ir/
 
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری http://iranethics.irost.org/
 
انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی http://www.iaal.ir/
 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
 
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی http://www.irasis.ir/
 
انجمن بازرگانی ایران http://www.isca.ir/
 
انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران http://www.icda.org.ir/
 
انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران
 
انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران http://www.iapess.ir/
 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران http://www.ispl.ir/
 
انجمن ترویج علم ایران
 
انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايرانhttp://www.aeea.ir/
 
انجمن تنظيم خانوادهhttp://www.fpairi.org/
 
انجمن جامعه شناسی ایران http://www.isa.org.ir
 
انجمن جغرافيدانان ايران http://www.iga.ir
 
انجمن جمعيت توسعه علمي ايرانhttp://asdi.irost.org/
 
انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
 
http://iranpa.org/انجمن ژئوپلیتیک ایران
 
انجمن ژنتيک ايرانhttp://genetics.ir
 
انجمن علمي اديان و عرفان تطبيقيhttp://www.aeae.blogfa.com/
 
انجمن علمي اقتصاد بازرگانيhttp://ecopgu.wordpress.com/
 
انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايرانhttp://www.healtheconomics.ir/
 
انجمن علمي بانکدارانhttp://bankers.mihanblog.com/
 
انجمن علمي روان شناسی بالینی ایرانhttp://www.irancpa.org
 
انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشكده مخابرات http://afava.ir/news.php
 
انجمن علمي كتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکي ایرانhttp://www.imla.ir/
 
انجمن علمي مدارک پزشکي ايرانhttp://dme.hbi.ir/imra/
 
انجمن علوم مدیریت ایران http://www.iams.ir/
 
انجمن فناوري‌هاي بومي ايران (اِفبا)http://www.efba.ir/
 
انجمن کامپيوتر ايرانhttp://www.csi.org.ir/ 
 
انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران http://www.ilisa.ir/
 
انجمن مدیریت اجرائی ایران http://www.iema.ir/
 
انجمن مدیریت ایران http://www.iranmanagement.org/
 
انجمن مديريت پروژه ايران http://www.ipma.ir/
 
انجمن مشاوران علمي اقتصادhttp://escg-pnu.pib.ir/
 
انجمن مشاوره ایران http://www.ircounseling.org/
 
 
تاریخ : 1396/07/25