امروز : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
115
بازدید دیروز :
108
بازدید کل :
139254
تبلیغات
لیست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 

لیست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر
http://www.iauabadan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد آباده
http://www.iauabadeh.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر
http://www.iauaz.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد آستارا
http://www.iau-astara.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد آشتيان
http://www.aiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد آمل
http://www.iauamol.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ابرکوه
http://www.abarkouhiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان
http://www.iau-abhar.ac.ir
 
اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد
http://www.aiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد اراک
http://www.iau-arak.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
http://www.iaua.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد استهبان
http://www.iauestahban.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
http://www.iiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد اقلید
 
 
دانشگاه آزاد واحد انار
http://www.anariau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد اهر
http://www.iau-ahar.ac.ir/
 
اهواز – علوم و تحقيقات
http://www.iau-asrc.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ايرانشهر
http://www.iau-iranshahr.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ايلام
 
دانشگاه آزاد واحد بابل
http://www.baboliau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بافت
http://www.iau-baft.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بجنورد
http://www.bojnourdiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بردسير
http://www.bardsiriau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بم
http://iaubam.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بناب
http://www.bonabiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي
http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بندر عباس
http://www.iauba.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه
http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بوشهر
http://www.iaubushehr.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد بهبهان
http://www.behbahaniau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد بيرجند
http://www.iau-birjand.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان
http://www.iaupmogan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد پزشکي تهران
http://www.iautmu.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد پیشوا
http://www.iauvaramin.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد تاکستان
http://www.tiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد تبریز
http://www.iaut.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد تربت جام
http://www.iautj.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه
http://www.iautorbat.com/
 
دانشگاه آزاد واحد تفت
http://taftiau.ac.ir/fa/
 
دانشگاه آزاد واحد تفرش
http://www.iautb.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
http://www.azad.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx
 
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
http://www.iauctb.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد جهرم
http://www.jia.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد جيرفت
http://www.azadjiroft.com/
 
دانشگاه آزاد واحد خاش
www.iaukhash.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد خدابنده
http://www.khiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد خمين
http://www.iaukhomein.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان
http://www.iaukhsh.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
http://www.khuisf.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد خوی
http://www.iaukhoy.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد داراب
http://www.iaudarab.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد دامغان
 
 
دانشگاه آزاد اسلامي
http://www.iau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد دزفول
http://www.iaud.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان
http://www.iaudolatabad.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد دهدشت
http://www.iaudehdasht.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد رشت
http://www.iaurasht.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد رفسنجان
http://www.iaurafsanjan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد رودهن
www.riau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد زابل
http://78.38.109.115/University.aspx
 
دانشگاه آزاد واحد زاهدان
http://www.iauzah.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد زرند
http://www.iauzar.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد زنجان
http://www.azu.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد ساري
http://iausari.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ساوه
http://www.iau-saveh.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سبزوار
http://www.iaus.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سپيدان
http://www.iausepidan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سمنان
http://www.semnaniau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد سنندج
http://www.iausanandaj.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد سواد کوه
http://www.iausk.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد سيرجان
http://www.iausirjan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد شاهرود
http://www.iau-shahrood.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شبستر
http://www.iaushab.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شمال
http://www.iaunt.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شوشتر
http://www.iau-shoushtar.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
http://www.iaumajlesi.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان
http://www.iaush.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شهرري
http://www.iausr.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شیراز
http://www.iaushiraz.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد شيروان
http://www.iau-shirvan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
http://sr.iau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
http://www.aliabadiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد فارس
http://www.fsriau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فراهان
http://www.iau-farahan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فردوس
http://www.ferdowsiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فسا
http://www.iaufasa.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد فلاورجان
http://www.falavarjan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد فيروز کوه
http://www.iaufb.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد
http://www.iauf.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
http://www.ghaemshahriau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قاينات
http://www.qaen-iau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قزوين
http://www.gazviniau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قم
http://www.azad-qom.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد قوچان
http://www.iauq.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد کازرون
http://www.iauk.net
 
دانشگاه آزاد واحد کاشمر
http://www.iau-kashmar.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد کرج
http://www.kiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
http://www.iauksh.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد كازرون
http://www.iaukazeroon.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد كرمان
http://www.iauk.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گچساران
http://www.iaug.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گرگان
http://www.gorganiau.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گرمسار
http://www.iau-garmsar.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد گلپايگان
http://www.giau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد لارستان
http://www.iaularestan.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد لامرد
http://www.iaulamerd.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد لاهيجان
http://www.iau-lahijan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ماکو
http://www.maku-iau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ماهشهر
http://www.mahshahriau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مبارکه
http://www.mau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان
http://www.mouniv.org
 
دانشگاه آزاد واحد مراغه
http://www.iau-maragheh.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مرکز
http://www.iauctb.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان
http://www.iau-boukan.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مرند
http://www.marandiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مرودشت
http://www.miau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مشهد
http://www.mshdiau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد مشهد
http://www.mashdiau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد منطقه يک
http://www.iauro.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مهاباد
http://www.iau-mahabad.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد مياندوآب
http://www.iaum.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد میانه
http://www.m-iau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد میبد یزد
http://www.maybod.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد نائین
http://www.naeiniau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد نتايج دانشگاه آزاد
http://www.azmoon.org
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
http://www.iaun.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد نراق
http://www.iau-naragh.ac.ir/
دانشگاه آزاد واحد نطنز
http://www.natanziau.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد نور
http://217.219.174.141/
 
دانشگاه آزاد واحد ني ‌ريز
http://www.iauneyriz.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد نيشابور
http://www.iau-neyshabur.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد ورامين
http://www.iauvaramin.ac.ir/
 
دانشگاه آزاد واحد همدان
 
دانشگاه آزاد واحد یاسوج
http://www.iauyasooj.ac.ir
 
دانشگاه آزاد واحد يزد
http://www.iauyazd.ac.ir
تاریخ : 1396/07/25