امروز : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
225
بازدید دیروز :
108
بازدید کل :
139364
تبلیغات
لیست دانشگاه های مجازی

 

لیست دانشگاه های مجازی

 

 

عنوان مرکز آموزشی

نشانی

1

دانشکدۀ مجازی 
علوم حدیث

http://vu.hadith.ac.ir

2

دانشکدۀ آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز

http://vus.ir

3

مرکز آموزش‌های مجازی 
دانشگاه امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir/virtual-aut

4

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

http://vc.iust.ac.ir

5

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

http://217.146.209.209

6

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه اصفهان

http://vu.ui.ac.ir

7

مرکز آموزش‌های‌ الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان

http://elearning.iut.ac.ir

8

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران

http://utec.ut.ac.ir

9

دانشگاه مجازی 
المصطفی (ص)

http://www.almostafaou.com

10

دانشگاه 
مهر البرز

http://www.mehralborz.com

11

دانشگاه مجازی 
امام خمینی
(ره)

http://www.ikvu.ir

12

دانشکدۀ آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه قم

http://vu.qom.ac.ir

13

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه سهند

http://www.vu-sahand.com

14

مؤسسه غیرانتفاعی آموزش عالی رایانه‌ای تهران

http://www.iran-vu.com

15

دوره‌های الکترونیکی 
دانشگاه شهید بهشتی

http://vu.sbu.ac.ir

16

مؤسسه آموزش عالی 
فارابی

http://www.farabi.ac.ir

17

مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

http://www.azarvu.com

18

دانشگاه الکترونیکی 
فاران

http://im.faran.ac.ir

19

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور طوبی

http://nooretouba.ac.ir

20

آموزش‌های مجازی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

21

واحد الکترونیکی 
دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.iauec.com

 

تاریخ : 1396/07/25