امروز : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
155
بازدید دیروز :
108
بازدید کل :
139294
تبلیغات
لیست دانشگاههای سراسری

لیست دانشگاههای سراسری

سازمان سنجش -نتايج کنکورwww.sanjesh.org  
 
دانشکده تربيت دبير فنی شريعتی تهرانwww.shariaty.net 
 
دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتيwww.sphtums.com
 
دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشورwww.catc.ac.ir
 
دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجهwww.sir.ac.ir
 
دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپورwww.pwit.ac.ir
 
دانشكده علوم پزشكي فساwww.fums.ac.ir
 
دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريفwww.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo
 
دانشگاه اراكwww.araku.ac.ir
 
دانشگاه اروميهwww.urmia.ac.ir
 
دانشگاه اصفهانwww.ui.ac.ir
 
دانشگاه الزهرا عليها سلامwww.azzahra.ac.ir
 
دانشگاه الزهرا عليها سلامwww.alzahra.ac.ir
 
دانشگاه امام حسين عليه السلامwww.ihu.ac.ir
 
دانشگاه امام صادق عليه السلامwww.isu.ac.ir
 
دانشگاه بو علي سينا همدانwww.basu.ac.ir
 
دانشگاه بيرجندwww.birjand.ac.ir
 
دانشگاه پيام نورwww.pnu.ac.ir
 
دانشگاه پيام نور نيشابورwww.neyshabur-pnu.ac.ir
 
دانشگاه تبريزwww.tabrizu.ac.ir
 
دانشگاه تربيت مدرسwww.modares.ac.ir
 
دانشگاه تربيت معلم سبزوارwww.sttu.ac.ir
 
دانشگاه تفرشwww.tafreshu.ac.ir
 
دانشگاه تهرانwww.ut.ac.ir
 
دانشكده پزشكي، موسسه سرطان www.hmu.ac.ir
 
دانشگاه حضرت معصومه (س)www.hmu.ac.ir
 
دانشگاه خوارزمیwww.khu.ac.ir
 
دانشگاه دامغان www.du.ac.ir
 
دانشگاه رازي كرمانشاهwww.razi.ac.ir
 
دانشگاه زنجانwww.znu.ac.ir
 
دانشگاه سمنانwww.semnan.ac.ir
 
دانشگاه سيستان و بلوچستانwww.usb.ac.ir
 
دانشگاه شاهرودwww.shahrood.ac.ir
 
دانشگاه شهركردwww.sku.ac.ir
 
دانشگاه شهيد بهشتيwww.sbu.ac.ir
 
دانشگاه شهيد چمران اهوازwww.cua.ac.ir
 
دانشگاه شيرازwww.shirazu.ac.ir
 
دانشگاه صنعت نفت آبادانwww.put.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي اصفهانwww.iut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )www.aku.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )www.aut.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسيwww.kntu.ac.ir
 
دانشگاه صنعتي شريفwww.sharif.ac.ir
 
دانشگاه صنعتی مالک اشترhttp://www.mut.ac.ir
 
دانشگاه علامه طباطبايي ( ره )www.atu.ac.ir
 
دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصادwww.atu-economics.ac.ir
 
دانشگاه علم و صنعت ايرانwww.iust.ac.ir
 
دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراكwww.iustarak.ac.ir
 
دانشگاه علم و صنعت بهشهرwww.bust.ac.ir
 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيwww.uswr.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي اراكwww.arakmu.ac.ir  
 
دانشگاه علوم پزشکی ارتشwww.ajaums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي اردبيلwww.arums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي اروميهwww.umsu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهانwww.mui.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي اهوازwww.aums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي ايرانwww.ams.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي ايرانwww.iums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي بابلwww.mubabol.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي بقيه اللهwww.bmsu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي بيرجندwww.bums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي تبريزwww.tbzmed.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي تهرانwww.tums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدانwww.zdmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی زابل www.zbmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي زنجانwww.zums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي سمنانwww.sem-ums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيwww.sbmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي شيرازwww.sums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي كاشانwww.kaums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي كردستانwww.muk.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانwww.kmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهwww.kums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي گيلانwww.gums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي لرستانwww.lums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي مشهدwww.mums.ac.ir
 
دانشگاه  علوم پزشکی نیشابورwww.nums.ac.ir
 
 
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانwww.hums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي همدانwww.umsha.ac.ir
 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانwww.gau.ac.ir
 
دانشگاه فردوسي مشهدwww.um.ac.ir
 
دانشگاه كاشانwww.kashanu.ac.ir
 
دانشگاه گلستانwww.gu.ac.ir
 
دانشگاه گيلانwww.guilan.ac.ir
 
دانشگاه مازندرانwww.umz.ac.ir
 
دانشگاه مفيدwww.mofidu.ac.ir
 
دانشگاه نیشابورhttp://neyshabur.ac.ir
 
دانشگاه هنرwww.art.ac.ir
 
دانشگاه يزدwww.yazd.ac.ir
 
دانشگاه سهند تبريزwww.sut.ac.ir
 
 
تاریخ : 1396/07/25