امروز : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
77
بازدید دیروز :
108
بازدید کل :
139216
تبلیغات
لیست دانشگاه های علوم پزشکی
لیست دانشگاههای علوم پزشکی
 
 
دانشکده پزشکي، موسسه سرطان دانشگاه تهران
 
http://www.sph.tums.ac.ir
 
آكادمی علوم پزشكی ایران
 
http://www.ams.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
http://www.ajaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی اراك
 
http://www.arakmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی اردبیل
 
http://www.arums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی ارومیه
 
http://www.umsu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
 
http://www.mui.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز‏
http://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي  ايران
 
http://www.iums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی ایلام
 
http://www.medilam.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران
 
http://www.bmsu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
http://www.bpums.ac.ir
 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
http://www.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
 
http://www.bums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی تبریز
 
http://www.tbzmed.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
 
http://www.medicine.mainpage.net
 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
http://www.tums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان
 
http://www.rums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 
http://www.zaums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 
http://www.zums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی سبزوار خراسان
 
http://www.medsab.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 
www.sem-ums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
 
http://www.sbmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد
 
http://www.ssu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 
http://www.sums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشکي فسا
 
http://www.fums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی قزوین
 
http://www.qums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی كاشان
 
http://www.kaums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان
 
www.muk.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی كرمان
 
http://www.kmu.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 
http://www.kums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی گلستان
http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 
http://www.gums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی لرستان
 
http://www.lums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

http://www.nums.ac.ir/
 
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
 
http://www.hums.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
 
http://www.umsha.ac.ir
 
دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
 
http://www.yums.ac.ir

 

تاریخ : 1396/07/25